Vi udfører japansk inspirerede haver med vandanlæg til Koi-karper

Også mindre haver kan omlægges, så de bliver mindre vedligeholdelseskrævende. For eksempel uden græsslåning og med jordækning af stenmaterialer eller flis på fiberdug.

Koidam med stor vandcirkulation tilsluttet filteranlæg
Spejlbassin med ilagte trædesten. Den store sten i baggrunden vejer 14 tons og er løftet ind over bygningerne og helt på plads med mobilkran

Koidam med reposer til stenplacering
Parti med japanske lygter og opstammede træer og Rhododendron
Yin og yang udført i chaussesten