Træfældning og beskæring

Træfældning og beskæring dækker alt fra beskæring af frugtræerne i baghaven, klipning af hække, og fældning af større træer.

Også fældning af træer, hvor større ekspertise kræves – eksempelvis et træ med hældning ind over bygning

Fældning af gammel, delvis udgået allé.
Ny allé etableret af lindetræer.